GRASELOVA STEZKA OKOLÍM VRATĚNÍNA

Vratěnín
Délka trasy: cca 7-11 km
Náročnost: střední
Zaměření: historie, příroda a vlastivěda
Počet zastavení: 3
Vybudováno roku:
Více informací zde

Legendární loupežník Johann Georg Grasel, kterému vděčíme za obohacení naší slovní zásoby o slovo „grázl“, působil na obou stranách česko-rakouské hranice. Ještě jako mladík se tento syn žebračky a rasa stal vůdcem loupežné bandy, které se obával celý kraj. Jeho loupežnický revír na pomezí Znojemska, Vysočiny a Dolního Rakouska dnes mapuje velký přeshraniční projekt Graselových stezek, a ta Vratěnínská je jednou z nich. Vede okolím Vratěnína územím bývalého uzavřeného hraničního pásma, polními cestami a lesem. Začíná u budovy obecního úřadu v centru Vratěnína a vede nejprve po silnici směrem k hraničnímu přechodu do rakouského Drosendorfu. Za hřbitovem, u sochy Panny Marie, pak odbočuje spolu se zelenou značkou na polní cestu, která vás lesními partiemi a dále po staré mlýnské cestě dovede až na romantickou Grázlovu vyhlídku. Ta bývala strategickou pozorovatelnou jeho loupežnické bandy. Cestu tam si můžete vybrat a podle potřeby zkrátit přímo k vyhlídce anebo prodloužit přes Přírodní rezervaci Bílý kříž lemující tok řeky Dyje a státní hranici. Stezka se pak stáčí směrem na Uherčice, odbočuje ke Zlaté studánce a vede zpět do Vratěnína podél Vratěnínského potoka, rybníka a bývalé křížové cesty s kapličkami.
Graselovy stezky vedou po obou stranách rakousko-české hranice, územím mezi rakouským Raabsem a Kautzenem a mezi českou Novou Bystřicí a Novými Syrovicemi. Tvoří 7 výletních okruhů kolem obcí a měst – Raabs (10,5 km), Karlstein (34,5 km), Dobersberg (46 km), Slavonice (23 km), Český Rudolec (9 km), Vratěnín (7 km), Nové Syrovice (10 km) a Nová Bystřice (29 km). Hranici překračuje stezka vedoucí ze Slavonic přes Maříž do Dobersbergu (22 km). Graselovy stezky jsou v Rakousku značeny standardně bílo-červeným pruhem, na české straně žlutým terčem orámovaným bílým písmenem „G“.

GRASELOVA STEZKA OKOLÍM VRATĚNÍNA

začátek stezky- budova obecního úřadu ve Vratěníně
konec stezky- Vratěnín