ARCHEOSTEZKA PO STOPÁCH PRAPŘEDKŮ Boskovštejn- Střelice- Jevišovice

Hluboké Mašůvky + Boskovštejn – Střelice – Jevišovice
Délka trasy:
Náročnost:
Zaměření: archeologie a historie
Počet zastavení:
Vybudováno roku: 2013
Více informací zde

Po stopách prapředků je rozsáhlejší projekt, který realizovala Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko společně s Místní akční skupinou Dolní Morava. Výstupem jsou mimo jiné 3 archeostezky na území turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. Kromě té Vedrovické, popsané výše, existuje druhá v Hlubokých Mašůvkách a poslední spojuje obce Boskovštejn, Střelice a Jevišovice. Vždy jde o systém informačních tabulí umístěných volně v krajině, které mezi sebou nejsou proznačeny. Upozorňují na významné archeologické lokality a místa nalezišť pozůstatků pravěkých kultur.

ARCHEOSTEZKA PO STOPÁCH PRAPŘEDKŮ Boskovštejn- Stř

začátek stezky: Boskovštejn - střed obce u obecního úřadu

Kontaktní údaje