Znojemský městský pivovar

Typ subjektu


Podnikatelský subjekt

Kategorie členství


MARKETING

Funkce


Řádný člen

Členem od


2017

Pivo se ve Znojmě vaří už stovky let a jeho novodobou historii píše akciová společnost Znojemský městský pivovar.

Královské město Znojmo získalo právo várečné již roku 1278 od římského krále Rudolfa I. Habsburského. Ten potřeboval zajistit průchod svých vojsk po bitvě na Moravském poli, kde porazil Přemysla Otakara II. A znojemští měšťané si toho byli dobře vědomi. Nechali si proto jeho průchod do českých zemí zaplatit, a to mimo jiné i právem vařit pivo.

Už v době Karla IV. na různých místech ve městě působilo hned několik právovárečných měšťanů, kteří se později sdružili do pivovarského cechu. Roku 1720 město na troskách hradu, pobořeného Švédy už téměř před sto lety, postavilo městský pivovar. Ale nevedlo se mu moc dobře, a tak jej roku 1860 prodali do soukromých rukou – panu Maurerovi. Ten jej zvelebil a zmodernizoval do té míry, že šlo o tehdejší div techniky a Znojemské pivo se vozilo až císařský dvůr do Vídně. Po Velké válce, v roce 1924, byl ustanoven První Znojemský pivovar a sladovna, a vedli si skvěle. Historie pivovaru však byla poznamenána okupací, komunistickou érou i vlastnictvím nadnárodního koncernu, který původní značku piva Hostan převezl do Brna. Opuštěný areál pivovaru tak chátral…

V roce 2015 se znovuobnovení tradice vaření piva ve Znojmě ujala akciová společnost Znojemský městský pivovar. Orosenou produkci můžete ochutnat mimo jiné i v jejích vlastních podnicích v centru Znojma: v restauraci HoZpoda na Masarykově náměstí, v občerstvení TeraZa na vyhlídce Znojemského hradu před Rotundou sv. Kateřiny anebo v Café MuZeum za minoritským klášterem v ulici Přemyslovců.

Milovníci zrzavého moku dnes mohou navštívit také samotnou výrobu v nově vzniklém pivovaru. Součástí exkurze je navíc i ochutnávka několika vzorků právě vařeného piva.

Galerie
Pořádané akce

Sídlo

Znojemský městský pivovar a.s.
Hradní 87 /2
669 02 Znojmo

Sociální sítě

Facebook

Webové stránky

http://www.pivovarznojmo.cz/

Emailový kontakt

info@pivovarznojmo.cz

Telefon

+420 515 220 200