Vedrovice

Typ subjektu


Obec

Kategorie členství


Rozvoj

Funkce


Řádný člen

Členem od


2019

Obec Vedrovice leží asi 6 km jihovýchodně od Moravského Krumlova. Turisté ocení zdejší muzeum a infocentrum, naučnou archeostezku i dochovanou technickou památku - větrné vodovodní kolo.

Obec je složena z původně samostatných Zábrdovic a Vedrovic a první písemná zmínka o Vedrovicích se váže k roku 1369. Původ názvu je pravděpodobně odvozen od osobního jména Vydra, kterému obec patřila. Ovšem místní podhorácké nářečí (blízké hanáckému) změnilo už tehdy Vydrovice na Vedrovice. Na staré pečeti je vyobrazena ženská postava Panny Marie nebo sv. Kunhuty, držící v pravé ruce vydru, která je symbolicky zanesena do dnešní podoby znaku a praporu obce.

Vedrovice leží přímo na bývalém rozhraní dvou národnostních celků. Přesto, že všechny oklolní obce byly po staletí německé, zůstala obec vždy česká. V současné době žijí Vedrovice bohatým společenským životem. Je zde řada spolků, které se na něm aktivně podílejí. Rybářský spolek Vedrovice organizuje na místním rybníku sportovní rybolov, Sbor dobrovolných hasičů Vedrovice vyjíždí k požárům i k odstranění následků přírodních katastrof, Sportovní klub Vedrovice hraje III. třídu okresní fotbalové soutěže. Senioři se pravidelně schází na svém Klubu důchodců. Kulturní spolek Husákovy děti pořádá v průběhu roku vždy několik kulturních akcí. Myslivecký spolek Vedrovice se aktivně stará o honitbu v okolí obce a pořádá tradiční akce, jako je Letní noc a Poslední leč. Vedrovická chasa je součástí tradičních Rozmarýnových hodů a samostatně organizuje Martinské hody. Od roku 2016 obnovila tradici dožínkových slavností "Trešón". V obci je také několik včelařů a drobných vinařů, kteří hospodaří na svých vinohradech za obcí ve viniční trati Stará hora. Je zde převážně zemědělská půda, kolem se rozprostírají lesy a na dohled je kopec Leskoun. K Vedrovicím také patří přírodní památka Šidlovy skalky a horninový úkaz Čertova díra.

Dominantou obce je Kostel sv. Kunhuty poprve připomínaný roku 1543. Dříve zde byla jen hrobka vrchnosti, což dosvědčuje kámen, uzavírající hrobku s latinským nápisem. Kostel měl nejprve gotickou podobu a později byl upraven renesančně. Roku 1848 byla vystavěna kostelní věž a na sklonku 19. století prošel velkými úpravami vč. vybudování nového kůru a zabudování pneumatických varhan.
 

Muzeum a informační centrum Vedrovice
Vedrovice jsou známou archeologickou lokalitou díky vykopávkám osady a pohřebiště lidí kultury s lineární keramikou. Zdejší Muzeum bylo otevřeno roku 2010, v budově je expozice na téma Vedrovice před 6000 lety. Jedná se o období neolitu, kdy se na území usazovali první zemědělci. Další expozice nesou názvy Krumlovský les a Venkovská stodola. Součástí komplexu Muzea, kde díky reprezentativním prostorám probíhá řada společenských akcí a oslav, je i Místní knihovna a certifikované Turistické informační centrum. Ve dvoře je umístěno i původní lopatkové větrné kolo z chráněné technické památky Větrného kola s čerpadlem vody, postaveného v roce 1912.

V rámci projektu „Po stopách prapředků“ byla vytvořena Archeostezka Vedrovice, která seznamuje turisty s archeologickými lokacemi. Jednotlivá stanoviště v okolí obce nesou názvy: Pravěké hradisko na Leskounu, Neolit, Vedrovice a archeologie, Čertova díra, Krumlovský les a Paleolit.
 

Větrné kolo
Jako technická památka je Vedrovické větrné kolo zachováno v kompletním stavu a již v roce 1985 bylo zapsáno do seznamu kulturních nemovitých památek ČR. Původní větrná turbína zdobí dvůr Muzea a informačního centra Vedrovice. Na stožáru je umístěná odlehčená, ale plně funkční replika instalovaná roku 2012.

Větrné kolo s vodním čerpadlem bylo vyrobeno firmou KUNZ v Hranicích na Moravě v letech 1912-14. Bylo určeno k čerpání vody do vodojemu a jejího rozvodu po vsi (do části Zábrdovice a Vedrovice náves). Nechalo je zhotovit Vodní družstvo v Zábrdovicích. V provozu bylo do roku 1950, kdy byl jako náhradní pohon instalován elektromotor. Provoz větrného pohonu byl ukončen roku 1958 a zařízení pak přešlo do správy obce. Ta se v 80. letech 20. století zasadila o konzervaci stožáru, větrné turbíny a kormidla. V dubnu roku 2008 však silná vichřice Emma poškodila větrnou turbínu natolik, že musela být jeřábem snesena a opravena.


 

Galerie
Sídlo

Obec Vedrovice
Vedrovice /326
671 75 Vedrovice

Sociální sítě

Facebook

Webové stránky

http://www.vedrovice.cz

Emailový kontakt

obecvedrovice@iol.cz

Telefon

+420 515 337 332