Technické muzeum v Brně

Typ subjektu


Příspěvková organizace

Kategorie členství


Marketing

Funkce


Řádný člen

Čelem od


2019

Hned dvě pobočky spravuje Technické muzeum v Brně na území Znojemska a Podyjí: Vodní mlýn ve Slupi a Areál československého opevnění v Šatově.

Technické muzeum v Brně je největším technickým muzeem na Moravě. Zabývá se vývojem vědy a techniky v téměř třiceti různých oborech. V hlavní budově muzea si návštěvníci mohou prohlédnout 17 tematických expozic – od parních motorů, přes historické automobily a motocykly, výpočetní techniku až po až po uličku řemesel se stylovou hospůdkou z období první republiky. Všechny věkové kategorie zaujme Technická herna, která interaktivní formou přibližuje zákony fyziky a jejich využití. 

Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu téměř tří desítek oborů – počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní výpočetní technikou. V depozitářích jsou uloženy doklady o výrobě automobilů na Moravě, autentická vozidla brněnské Zbrojovky, prostějovského Wikovu, kopřivnické Tatry, doklady o výrobě vodních a parních turbín, včetně turbín vyráběných v První brněnské strojírně. V muzeu nechybí ani vývojová řada fotopřístrojů moravské provenience, radiopřijímače, kancelářská technika, technika domácnosti či řemeslná technika – kovářství, kolářství, holičství, truhlářství a mnoha dalších. 

Technické muzeum v Brně spravuje také depozitáře historických vozidel a celkem 6 dalších mimobrněnských technických památek, které představují ideální příležitost například pro víkendový výlet. Snoubí v sobě poznávání historie, řemesel, průmyslu či architektury s výletem do malebné přírody a okolí s dalšími zajímavými turistickými cíli. Na území turistické oblasti Znojemsko a Podyjí najdete hned dvě z nich: Vodní mlýn ve Slupi a Areál československého válečného opevnění v Šatově.
 

Vodní mlýn ve Slupi
Vodní mlýn ve Slupi ve správě Technického muzea v Brně je od roku 1995 národní kulturní památkou a nachází se asi 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. Svým rozsahem a architektonickým ztvárněním je ojedinělým zástupcem z řady vodních mlýnů u nás.

V roce 2009 zde byla otevřena nová expozice Vývoj mlynářství, za kterou Technické muzeum v Brně získalo 1. místo v soutěži Gloria musaealis. Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních prostorách mlýna, kde si návštěvník může prohlédnout čtyři kompletní výrobní celky – staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Na nich lze vysvětlit celý proces mletí obilí.

Architektonické dispozice budovy slupského mlýna upoutá jednak svou monumentalitou, jednak unikátní dokladovou hodnotou pro dějiny technického stavitelství. Budova mlýna dochovala v základních obrysech podobu pozdně renesanční stavby budované v uzavřené stavební etapě, a přitom jen málo narušené pozdějšími stavebními úpravami. Technickou památkou je také Krhovicko-jaroslavický náhon, na kterém mlýn leží. V současné době dosahuje délky přes 30 km. 


Areál československého opevnění v Šatově
Rozsáhlý areál najdete na dohled bývalé státní hranice s Rakouskem (bývalý hraniční přechod Šatov/Retz)., asi 7 km jihozápadně od Znojma. Zahrnuje dva pěchotní sruby: pěchotní srub MJ–S 3 „Zahrada“ – od roku 2006 zpřístupněný pro veřejnost s expozicí věnovanou čs. předválečnému opevnění na jižní Moravě, historii objektu a využívání čs. opevnění po 2. světové válce; a pěchotní srub MJ–S 2 „Úvoz“.

Do Areálu dále patří i několik lehkých objektů vz. 37 typu A a typu E. Dva lehké objekty typu A jsou situovány mezi oběma pěchotními sruby. Jeden z nich bývá příležitostně přístupný při speciálních akcích. Dále je součástí Areálu venkovní expozice vybraných prvků protitankových a protipěchotních překážek a technické zařízení, včetně pohraniční strážní věže, používané k zabezpečení státních hranic v letech 1948–1989, tedy v období tzv. železné opony.

Pěchotní srub MJ–S 3 „Zahrada“ je zpřístupněným objektem stálého těžkého opevnění, budovaného Československou republikou v letech 1935–1938 na jižní Moravě. Unikátní je i svým pozdějším využitím československou a českou armádou v padesátých až devadesátých letech 20. století. V současné době je uveden do podoby z osmdesátých let, včetně maskovacího nátěru. Základ expozice instalované v objektu tvoří především původní pevnostní výzbroj – dva pevnostní kanóny ráže 85 mm vz. 44/59, těžké a lehké kulomety a další důležitá výbava. Atraktivní jsou zejména oba kanóny – v první střelecké místnosti v bojové pozici a v druhé střelecké místnosti v zatažené, takzvané mírové poloze. Opevnění z let 1935–1938 představuje největší stavební dílo na našem území. 

 

Každoročně pořádá Technické muzeum v Brně na svých pobočkách řadu akcí pro veřejnost. Např. počátkem června ožívají dochované objekty čs. válečného opevnění podél česko-rakouských hranic při příležitosti Dne pevnostních muzeí jižní Moravy, a Vodní mlýn ve Slupi se stává počátkem září dějištěm Slavností chleba – jedné z největších akcí připomínajících tradiční řemesla, zemědělství i lidový folklór.

 

Galerie
Pořádané akce

Sídlo

Technické muzeum v Brně
Purkyňova /105
612 00 Brno - Královo Pole

Sociální sítě

Facebook Twitter Instagram

Webové stránky

http://www.technicalmuseum.cz

Emailový kontakt

info@tmbrno.cz

Telefon

+420 541 421 411