Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Typ subjektu


Podnikatelský subjekt

Kategorie členství


Martketing

Funkce


Řádný člen + Člen Revizní komise

Členem od


2017

Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě je první a stále jedinou vysokou školou v bývalém Znojemském okrese. Nabízí bakalářské i magisterské studium, a to prezenční i kombinovanou formou. Svou pobočku má také v Praze.

Soukromá vysoká škola ekonomická byla ve Znojmě založena v roce 2005 jako první vysoká škola na Znojemsku. Dosud jde o jedinou vysokou školu v regionu. Standardem je prezenční i kombinovaná forma vzdělávání. Pro absolventy VOŠ je tu možnost zkráceného studia. Teoretická výuka je spojena také s praxí v partnerských podnicích.

V současnosti je možné na SVŠE studovat akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management, konkrétně obory Účetnictví a finanční řízení podniku a také Marketing a management. Nově je od akademického roku 2018/2019 možné ve Znojmě absolvovat i navazující magisterské studium oboru Evropská studia a veřejná správa, a to díky spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Škola také provozuje svou vlastní pobočku v Praze, kde probíhá studium oborů Účetnictví a finanční řízení podniku a Marketing a management, ovšem pouze v kombinované formě studia.

SVŠE organizuje konference a semináře ekonomického zaměření určené laické i odborné veřejnosti – např. Účetní a daňová konference, Mzdová konference, daňové semináře aj. Zapojit se také můžete do kurzů celoživotního vzdělávání anebo do Univerzity třetího věku.
Ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem Ing. Pavel Štohl pravidelně pořádá několik odborných soutěží, např. soutěž v účetnictví „Má dáti – Dal“, soutěž tříčlenných družstev absolventů Obchodních akademií a středních škol „Účetní tým“ anebo internetová soutěž jednotlivců „Ekonom“.

Škola od roku 2008 provozuje Sportovní centrum SVŠE Znojmo, jehož cílem je organizovat různé sportovní aktivity pro studenty a zaměstnance školy. V historické budově na Václavském náměstí škola provozuje Penzion a studentský klub Harvart. Penzion má kapacitu 20 lůžek a klub umístěný v podzemním sklepení bývá dějištěm řady kulturních a společenských akcí, setkání s významnými osobnostmi, prezentací ze stáží, večírků i oslav.
Sídlo

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Loucká 656 /21
66902 Znojmo

Sociální sítě

Facebook

Webové stránky

http://www.svse.cz

Emailový kontakt

info@svse.cz

Telefon

+420 515 221 764