_PARTNERSTVÍ se ZnojmoRegionem

Typ subjektu


-

Kategorie členství


-

Funkce


-

Členem od


-

Máte zájem spolupracovat s destinační společností ZnojmoRegion, ale Váš status Vám nedovoluje placené členství ve spolcích či komerčních společnostech? Pokud ANO, tak právě pro Vás je připravena možnost spolupráce s destinační společností ZnojmoRegion na základě MEMORANDA.

ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností oficiálně zastupující turistickou oblast Znojemsko a Podyjí. Od roku 2017 zastřešuje cestovní ruch celého Znojemského okresu. Podporuje vzájemnou komunikaci a spolupráci svých členů, kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků propojujících atraktivní turistické cíle s kvalitními službami. Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje méně známé lokality a aktivity. Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro místní pracovníky v cestovním ruchu; je také informační nadstavbou turistických infocenter v regionu. Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím; doporučuje vhodné lokace cestovním kancelářím a agenturám či filmovým společnostem; pořádá poznávací press-tripy a fam-tripy pro pozvané mediální zástupce, vydává vlastní informační a propagační materiály, komunikuje s veřejností, reprezentuje region na veletrzích a dalších akcích spojených s cestovním ruchem. Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu ČR při prezentaci národního turismu. Účastní se také projektů přeshraniční spolupráce. 

Do června 2020 existovala nečlenská kategorie PARTNER umožňující za jednorázový roční poplatek =2.500 Kč (včetně DPH) krátkodobou spolupráci při prezentaci v jednotlivých tematických projektech ZnojmoRegionu a zviditelnění podnikatelské činnosti či provozovny. Tato kategorie byla usnesením Valné hromady spolku Znojmoregion ZRUŠENA ke dni 9. 6. 2020.

Pro podnikatelské subjekty byla nahrazena nově vzniklou členskou kategorií MARKETING II, která je určena menším podnikatelským subjektům, jenž nejsou plátcem DPH – viz přehled členských a vstupních poplatků.

 

Memorandum o vzájemné spolupráci

Zájemci o spolupráci, jejichž status či zřizovací listiny nedovolují placené členství ve spolcích či komerčních společnostech, mohou s destinační společností ZnojmoRegion, z. s., uzavřít MEMORANDUM o vzájemné bezplatné spolupráci. Uzavření tohoto memoranda musí být oboustranně prospěšné a smysluplně spojeno s cestovním ruchem. Musí jej také schválit Představenstvo a Valná hromada ZnojmoRegionu.

Toto MEMORANDUM již bylo uzavřeno např. s Národním památkovým ústavem, Národním parkem Podyjí, Nadací Partnerství či Okresní hospodářskou komorou Znojmo.

 

Jak postupovat:

  1. Seznamte se se stručným PŘEDSTAVENÍM ZnojmoRegionu a POSLÁNÍM ZnojmoRegionu.
  2. Přečtěte si STANOVY spolku ZnojmoRegion a seznamte se se všemi náležitostmi členství, včetně výše členských a vstupních POPLATKŮ ZnojmoRegionu aktuálně platných pro daný rok.
  3. Máte-li zájem o spolupráci na základě MEMORANDA, konatktujte kancelář ZnojmoRegionu, nejlépe přímo předsedu představenstva - kontakty ZDE - a sdělte druh Vaší činnosti a konkrétnější představu navrhované vzájemné spolupráce.
  4. Spojíme se s Vámi a domluvíme si osobní setkání, na kterém podrobněji probereme možnou formu i rozsah spolupráce.
  5. Následně bude konkrétní podoba memoranda předložena ke schválení Představenstvu a následně i Valné hromadě ZnojmoRegionu.
  6. Po jejím odsouhlasení dojde ke vzájemnému závaznému podpisu memoranda zástupci obou stran.
  7. Zašlete ZnojmoRegionu všechny potřebné informace o své činnosti či aktivitách a doplňte je aktuálními fotografiemi – a máte-li, i kvalitním videem. ZnojmoRegion je využije k Vaší propagaci.
  8. Připravte si své vlastní propagační materiály (ideálně v ČJ, AJ a NJ), které chcete prostřednictvím ZnojmoRegionu distribuovat na informačních centrech či veletrzích v ČR i v zahraničí.Sídlo

ZnojmoRegion, z.s. - sídlo
Obroková 1 /12
669 02 Znojmo

Sociální sítě

Facebook

Webové stránky

http://www.znojmoregion.cz

Emailový kontakt

predseda@znojmoregion.cz

Telefon

+420 603 884 897