_Jak se stát PARTNEREM ZnojmoRegionu

Typ subjektu


-

Kategorie členství


-

Funkce


-

Členem od


-

Chtěli byste zviditelnit svou provozovnu nebo turistickou službu, ale nechcete se dlouhodobě vázat? Tak právě pro vás je připravena možnost PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE s destinační společností ZnojmoRegion.

ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností oficiálně zastupující turistickou oblast Znojemsko a Podyjí. Od roku 2017 zastřešuje cestovní ruch celého Znojemského okresu. Podporuje vzájemnou komunikaci a spolupráci svých členů, kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků propojujících atraktivní turistické cíle s kvalitními službami. Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje méně známé lokality a aktivity. Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro místní pracovníky v cestovním ruchu; je také informační nadstavbou turistických infocenter v regionu. Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací press-tripy a fam-tripy pro pozvané mediální zástupce, vydává vlastní informační a propagační materiály, komunikuje s veřejností, reprezentuje region na veletrzích a dalších akcích spojených s cestovním ruchem. Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu ČR při prezentaci národního turismu. Účastní se také projektů přeshraniční spolupráce. 

PARTNER ZnojmoRegionu získá za jednorázový roční poplatek 2500 Kč (včetně DPH) možnost prezentovat se v jednotlivých tematických projektech ZnojmoRegionu a zviditelnit svou činnost či provozovnu v očích veřejnosti.

Vždy jde o projekty s tištěným i on-line výstupem (např. speciální průvodce pro rodiny s dětmi, gastroprůvodce kombinující jídlo, víno, pivo a regionální produkty atd.). Tištěná verze bude každoročně aktualizována – s ohledem na právě platný seznam partnerů. Distribuce tištěných průvodců bude zajištěna na všech oficiálních informačních centrech v regionu, na domácích i zahraničních veletrzích, kterých se Znojmoregion účastní buď osobně, anebo v zastoupení Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava. On-line verze budou dostupné z webového portálu www.znojmoregion.cz a budou k dispozici i všem členům a partnerům ZnojmoRegionu k vyvěšení na vlastních portálech.

Partnerství, tedy nečlenská spolupráce na konkrétním projektu, se uzavírá na dobu 1 roku počínaje dnem podpisu smlouvy o partnerské spolupráci. Po uplynutí 1 roku automaticky zaniká. V případě oboustranného zájmu o prodloužení partnerské spolupráce bude podepsána smlouva nová, platná na další rok.


Jak postupovat:

  1. Seznamte se se stručným PŘEDSTAVENÍM ZnojmoRegionu.
  2. Přečtěte si STANOVY spolku ZnojmoRegion a přesvědčte se, zda pro vás není výhodnější ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ.
  3. Zjistěte, jaké plnění a povinnosti nečlenská kategorie PARTNER přináší.
  4. Seznamte se se s výší členských, vstupních a PARTNERSKÝCH POPLATKŮ ZnojmoRegionu aktuálně platnou pro daný rok.
  5. Vyplňte SMLOUVU O PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCI se všemi svými aktuálními kontakty a odešlete ji na adresu sídla ZnojmoRegionu: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo (nejlépe doporučeně).
  6. Vyčkejte, až vás kontaktuje předseda představenstva ZnojmoRegionu, potvrdí vám doručenou smlouvu, stanoví termín platby partnerského poplatku a domluví si s vámi konkrétní téma a rozsah vaší prezentace v jednotlivých projektech ZnojmoRegionu.
  7. Zašlete ZnojmoRegionu všechny potřebné informace o své provozovně či turistické službě a doplňte je aktuálními fotografiemi – a máte-li, i kvalitním videem.
     Pořádané akce

Sídlo

ZnojmoRegion, z.s. - sídlo
Obroková 1 /12
66902 Znojmo

Sociální sítě

Facebook

Webové stránky

http://www.znojmoregion.cz

Emailový kontakt

znojmoregion@muznojmo.cz

Telefon

+420 603 884 897