Mikroregion Miroslavsko

Typ subjektu


Svazek obcí

Kategorie členství


Rozvoj

Funkce


Řádný člen + Člen Revizní komise

Členem od


2019

Mikroregion Miroslavsko je zájmové sdružení 8 obcí na severovýchodě Znojemského okresu s centrem ve městě Miroslav. Spojuje je úsilí o zlepšení místního regionálního rozvoje i cestovního ruchu.

Krajina mikroregionu je málo lesnatá a mírně zvlněná, jde o jihovýchodní svahy Jevišovické pahorkatiny s přechodem do Dyjsko-svrateckého úvalu. Mezi Moravským Krumlovem a Miroslaví do něj zasahuje jižní cíp Bobravské vrchoviny z Brněnského masivu. Bylo zde vyhlášeno několik přírodních chráněných území – např. Národní přírodní památka Miroslavské kopce a podobný stepní charakter má i přírodní památka U Kapličky nad Hostěradicemi. Do mikroregionu částečně zasahuje i Oleksovická mokřina – rozsáhlý mokřad s lužními porosty a pestrou druhovou skladbou ptáků a obojživelníků. Podobného charakteru jsou Suchohrdelský rybník a Miroslavský rybník, který prošel v roce 2005 celkovou revitalizací. Oba dva patří ke zdejším významným umělým vodním plochám sloužícím k chovu ryb i k rekreaci. Těch se v regionu nachází víc, další jsou např. dva Branišovické rybníky a Horní Vlasatický rybník nebo Troskotovický rybník. Celé území mikroregionu náleží do hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí řeky Dyje. 

Není zde žádný větší průmyslový podnik, a tak je jeho charakter převážně zemědělský. Kraj je vyhlášený pěstováním vína i meruněk. Mikroregion zatím není turisticky příliš objeven, ale jeho potenciál je zejména v cykloturistice a v rozvoji navazujících služeb. Na jeho území vedou značené cyklotrasy a cyklostezky, např. Moravské vinařské stezky. Z Miroslavi směrem na Moravský Krumlov také vede páteřní červeně vyznačená pěší trasa Klubu českých turistů.

Mikroregion společně tvoří obce Damnice, Dolenice, Hostěradice, Jiřice u Miroslavi, Miroslavské Knínice, Našiměřice, Suchohrdly u Miroslavi a město Miroslav. To je po staletí přirozeným spádovým centrem pro obce v okolí. Jeho Městské kulturní a informační centrum Miroslav poskytuje informace také o širším okolí. Území mikroregionu přitom bylo osídleno už v neolitu. Za pozornost turistů dnes stojí především řada starobylých kostelů a převážně barokních soch světců.

A kde hledat tyto památky a zajímavosti?

DAMNICE (www.obecni-urad.net/damnice)

DOLENICE (www.obecni-urad.net/dolenice)

HOSTĚRADICE (www.hosteradice.cz)

JIŘICE U MIROSLAVI (www.jirice.cz) 

MIROSLAV (www.mesto-miroslav.cz) 

MIROSLAVSKÉ KNÍNICE (www.miroslavske-kninice.cz) 

NAŠIMĚŘICE (www.nasimerice.cz) 

SUCHOHRDLY U MIROSLAVI (www.suchohrdlyumiroslavi.cz) 

 

Více než 10 let už trvá vzájemná spolupráce Mikroregionu Miroslavsko se Skupinou ČEZ. Cílem projektů Nadace ČEZ je v okolí Jaderné elektrárny Dukovany každoročně podporovat kulturně společenské akce, které přispívají k rozvoji obcí a také ke zlepšení života v regionu. 
 

Galerie
Památky

Sídlo

Mikroregion Miroslavsko
Nám. Svobody 1 /1
671 72 Miroslav

Sociální sítě

Webové stránky

https://www.miroslavsko.cz

Emailový kontakt

starosta@suchohrdlyumiroslavi.cz

Telefon

+420 724 836 301