Kuchařovice

Typ subjektu


Obec

Kategorie členství


ROZVOJ

Funkce


Řádný člen

Členem od


2018

Kuchařovice jsou místem, které bylo osídleno už v pravěku a dokládají to četné archeologické nálezy. Dominantou obce je kaple sv. Floriána ze 30. let 20. století, stojící na místě původní zvonice.

Kuchařovice jsou samostatnou obcí ležící těsně za severovýchodní hranicí Znojma. Že bylo území v okolí obce osídleno mnoho tisíc let naším letopočtem, dokazují pozůstatky osídlení a nálezy pazourkových nástrojů z období paleolitu i bohaté archeologické nálezy keramiky dokládající osídlení nejstarším zemědělským lidem v době kamenné.

První doložená zmínka o Kuchařovících je v darovací listině z roku 1220. V ní je uvedeno, že znojemský kastelán Jimram daroval Louckému klášteru kromě jiného i lán pole v Kuchařovících. Z období 13. až 17. století se dochovalo jen málo historických pramenů. Po třicetileté válce patřila část obce městu Znojmo (později se uvádí i hospoda a rybník), několik usedlostí a dvorů i s desátky náleželo klášteru v Louce a zbytek byly většinou svobodné statky.

V literatuře jsou Kuchařovice charakterizovány jako vyspělá zemědělská obec se zelinářstvím a vinařstvím. Hospodářské poměry na počátku 20. století dovolily vznik a rozvoj malovýroby a rozkvět řemesel.

Dominantou obce je kaple sv. Floriána vybudovaná v letech 1931-32. Nachází se na místě staré zvonice, která byla pro chatrnost stržena. Ve věži (21 m) byly původně umístěny dva zvony z let 1928 a 1931, ale byly pak zabaveny pro válečné účely. Nynější zvony jsou z roku 1993. Pravidelně v květnu se zde odehrává Pouť sv. Floriána a v září zde slavnostní mše zahajuje tradiční Václavské posvícení se stavěním máje, průvodem Kuchařovické chasy i večerní zábavou. Sousední velké víceúčelové zařízení je v průběhu celého roku dějištěm řady kulturních a společenských akcí a milovníci sportu ocení místní baseballové hřiště nebo parkurové a drezurní jezdecké závody.

Obec je východiskem výletů do přilehlé lesnaté oblasti a prochází jí i Znojemská cyklostezka. Z výše položených míst se otevírá nádherný výhled do okolní krajiny – za příznivých podmínek jsou vidět dokonce i vrcholky rakouských Alp. Na severovýchodním návrší stojí od roku 1952 budova meteorologické stanice.
Pořádané akce

Sídlo

Obecní úřad Kuchařovice
8. května 211
669 02 Kuchařovice

Sociální sítě

Facebook

Webové stránky

https://www.kucharovice.cz/

Emailový kontakt

obec.kucharovice@tiscali.cz

Telefon

+420 515 228 121