Jaroslavice

Typ subjektu


Obec

Kategorie členství


ROZVOJ

Funkce


Řádný člen

Členem od


2017

Vinařská obec v jedné z nejúrodnějších lokalit Znojemska s malebnými sklepními uličkami, jejíž krajinnou dominantu tvoří třetí největší rybník Moravy a renesanční zámek nad ním.

První písemná zmínka o Jaroslavickém hradu s vesnicí se datuje k roku 1363, ale úrodná a slunná nížina na potoce Daníž byla osídlena již v době kamenné. Svědčí o tom archeologické naleziště sídliště lovců mamutů. Jaroslavický hrad, původně dřevěná tvrz, byl několikrát vypálen a v 16. století byl na jeho místě vystavěn renesanční zámek. V průběhu 17. a 18. století prošel barokními úpravami, a v této podobě se dochoval prakticky dodnes. Soukromý majitel v současnosti plánuje rozsáhlou rekonstrukci zámku, ale do té doby zůstává veřejnosti nepřístupný. Přístupný je však rozsáhlý zámecký park s kaštanovou alejí a kašnou.

Severní hranicí zámeckého parku je Jaroslavický rybník, který je se svým obvodem 5400 m a objemem 1,7 milionů m3 jedenáctým největším rybníkem v České republice, třetím největším na Moravě a druhým největším na jižní Moravě. Vybudován byl již v polovině 16. století a jako přirozené hnízdiště velkého množství vodních ptáků je chráněn v rámci Natura 2000. Každoročně v listopadu je dějištěm veřejností velmi oblíbeného výlovu ryb.

Další jaroslavická pamětihodnost hodná návštěvy je farní kostel sv. Jiljí vystavěný v klasicistním stylu na konci 18. století. U příležitosti svátku patrona sv. Jiljí (2. září) tu každoročně vždy první sobotu v září Jaroslavická chasa zve na hodovou krojovanou zábavu spojenou se stavěním máje. Sousední fara pochází už ze 14 století, Mariánský sloup z doby baroka a barokní jsou i sochy světců umístěné v zámeckém areálu i v polích za obcí. Zajímavostí je i dochovaný Pranýř z doby hrdelního práva.

Jaroslavicemi vedou oblíbené a poměrně nenáročné cyklistické a vinařské stezky. Obec je doslova obklopena rozhlehlými vinohrady a patří do Znojemské vinařské podoblasti. Zdejší teplé klima a nížinatá oblast s úrodnou půdou svědčí zejména odrůdám Veltlínské zelené, Müller-Thurgau, Ryzlink vlašský, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe a Rulandské modré. Ochutnat místní úrodu můžete na akcích Jaroslavických vinařů, které se odehrávají ve třech sklepních uličkách s asi 90 vinnými sklepy. Spolek Jaroslavičtí vinaři byl založen v roce 2010 a snaží se propagovat zdejší vinařství i pořádat kulturní a vzdělávací akce (den otevřených sklepů, žehnání vína, chutnání mladého vína aj.). Spolek se hlásí k odkazu Leopolda Quaisse, který bydlel a pracoval v Jaroslavicích, byl významnou osobností pro vinařství celého znojemského regionu a zavedl moderní vinařství tak, jak ho známe dnes. Jeho odkaz připomíná naučná Quaissova vinařská stezka, kterou zde vybudoval právě Spolek Jaroslavických vinařů.
Pořádané akce

Sídlo

Obec Jaroslavice
Náměstí 93
671 28 Jaroslavice

Sociální sítě

Facebook

Webové stránky

http://www.obec-jaroslavice.cz/

Emailový kontakt

info@obec-jaroslavice.cz

Telefon

+420 515 275 123