DSO Jevišovicka

Typ subjektu


Nepodnikatelský subjekt

Kategorie členství


Rozvoj

Funkce


Řádný člen

Členem od


2017

Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka je sdružením 7 obcí s bohatou historií (Boskovštejn, Černín, Jevišovice, Jiřice u Moravských Budějovic, Rozkoš, Střelice a Vevčice) usazených v malebné krajině severně od Znojma.

Obce svazku Jevišovicka leží v nádherném, úrodném a pohostinném kraji mezi Znojmem a Moravskými Budějovicemi. Na své si v této oblasti přijdou cyklisté, pěší turisté, houbaři, rodiny s dětmi, návštěvníci hradů či zámků i mnozí další, kteří hledají aktivní formu odpočinku nebo klid a čistotu přírody. Dobrovolný svazek obcí Boskovštejn, Černín, Jevišovice, Jiřice u Moravských Budějovic, Rozkoš, Střelice a Vevčice byl založen v roce 2002 a jeho cílem je mimo jiné rozvoj cestovního ruchu v regionu. Jeho přirozeným centrem jsou Jevišovice, kde DSO také sídlí.

Tuto oblast historicky propojuje hned několik významnými osobností:
•    Louis Raduit de Souches – proslulý vojenský velitel, který za třicetileté války dokázal ubránit Brno před Švédy a svůj další život pak prožil na Jevišovicku. Za jeho panování významně pozvedl jak své sídelní Jevišovice, tak okolní obce – zejména Hluboké Mašůvky, které se právě jeho přispěním staly významným poutním místem.
•    Jaroslav Palliardy a František Viledomec – nadšení archeologové, jejichž průkopnické výzkumy ve zdejší krajině vedly k objevům významných pravěkých kultur a slavných moravských Venuší. Ty zdejší mají unikátní tvar jakoby obřadně zdvižených rukou.
•    Suchý Čert – legendami opředená, nicméně skutečně historická postava Hynka I. z Kunštátu a Jevišovic, který na přelomu 14. a 15. století proslul jako válečník i loupeživý rytíř moravských markraběcích válek.

BOSKOVŠTEJN
První písemnou zmínku o Boskovštejně, jehož urbanisticko-architektonická zástavba historického centra byla vyhlášena kulturní památkou, lze nalézt v roce 1586. Obci vévodí goticko-renesanční zámek (vodní tvrz), ve kterém dnes sídlí největší Muzeum kol na světě. Historie, vývoj i nové trendy v cyklistice jsou tu prezentovány v nejobsažnější podobě na jednom místě a řada expozic je naprosto unikátních. Milovníci cyklojízdy se v Boskovštejně mohou vyřádit také v bikeparku na pumtrackové či singletrackové dráze, která vede přes dřevěné lávky, kamenité pasáže i kořenité úseky a vodní brody. Potřebné vybavení si zde můžete zapůjčit a v blízkosti tvrze zarybařit v rybníku, na kterém se pořádají také Závody dračích lodí. Za pozornost v centru obce stojí i kaple Panny Marie Bolestné a zvonice, v okolí pak Pustý mlýn, budova bývalé cihelny (dnes hájovna), kamenný historický most, památník Osvobození půdy a Pomník americkému letci. Pravidelně počátkem srpna obec ovládne Boskovštejnský den, kde kromě kulturního programu a programu pro děti nechybí ani tradiční ochutnávky domácích pálenek.

ČERNIN
Obec Černín se rozkládá v kopcovité krajině obklopené lesy. Je starobylou obcí, jednou z nejstarších na Znojemsku, která je v písemných pramenech uváděna již roku 1131. Někdy v 1. polovině 13. století zde byla místním vladyckým rodem založena tvrz s věží. V neklidné době 15. století zanikla funkce tvrze jako sídla nižší šlechty a budovy byly přestavěny na faru s klášterem a špitálem. Po zrušení církevních řádů byl areál tvrze přeměněn na velkostatek s lihovarem. Dnes v místě tvrze stojí několik rodinných domků. Nejvýznamnější památkou v obci je tak filiální kostel sv. Jakuba Většího s raně gotickými základy ze 13. století, který přiléhal k původní tvrzi. K dalším památkám obce patří kaplička Nejsvětější trojice, drobná sakrální stavba z počátku 18. století, čtyřboká Boží muka u silnice, nebo nově obnovený kříž u Havlišova mlýna. Přes území obce Černín vede přeshraniční cyklistická Mlynářská stezka, spojující místa historicky spojená s mlynářstvím od Vysočiny, přes Jihomoravský kraj až do Dolního Rakouska. Černín může nabídnout také krásné pěší výlety podél řeky Jevišovky v nádherné přírodě s několika starými mlýny.

JEVIŠOVICE
Toto nejmenší město Jihomoravského kraje je oblíbenou turistickou lokalitou jak díky nebývalému počtu historických památek, tak díky zdejším přírodním krásám. První písemná zpráva o Jevišovicích pochází už z roku 1289. Díky zachovalé barokní zástavbě z 18. století bylo historické jádro města roku 1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Návštěvníci zde mohou obdivovat barokní Starý zámek, ve kterém sídlí pobočka Moravského zemského muzea, i Vlastivědnou expozici Jevišovicka v tzv. Předzámčí. Nechybí zde ani zábavné bludiště pro děti nebo výběh ovcí a koz v zámeckém příkopu. Milovníci památek ocení v Jevišovicích i novogoticky upravený Nový zámek (dnes Domov důchodců) s romantickým anglickým parkem, barokní sýpku na náměstí, mohutný empírový kostel sv. Jakuba, klasicistní pohřební kapli rodu Ughartů nebo barokní kašnu a řadu sousoší. Pozůstatky Starého hradu na skalnatém ostrohu nad říčkou Jevišovkou leží v oblasti pravěkého výšinného sídliště. Využíváno bylo od eneolitu až do středověku a je významnou archeologickou lokalitou. Zdejší průzkumy moravského archeologa Jaroslava Palliardiho významně přispěly k poznání chronologie pravěkých období na území ČR. Jevišovice jsou městem, kde vládne bohatý kulturní a společenský život prakticky po celý rok. Oblíbenou rekreační destinací je Jevišovická přehrada – jedna z nejstarších vodních nádrží ve střední Evropě. Byla vystavěna v letech 1894–1897 jako zábrana proti povodním a díky svému technickému řešení byla vyhlášena technickou památkou.

JIŘICE U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC
Drobná vesnička východně od Jevišovic překvapí svou turistickou nabídkou. První písemná zmínka o ní je z roku 1349 a kromě kaple na návsi a božích muk ji zdobí především odpočinkový areál v krajině přímo vybízející ke zklidnění a rozjímání. Meditační křížovou cestu se 14 zastaveními krášlí mystické obrázky Bedřišky Znojemské – známé místní malířky, jejíž Galerie setkání stojí v Jiřicích těsně u paty meditační cesty. Nenáročná trasa vede stoletým ovocným sadem k 10 metrů vysoké dřevěné rozhledně jménem Anička, je doplněna oddechovou zónou s lavičkami, dětským hřištěm a pohádkovými dřevěnými sochami. Kousek dál, v lese za polem, se skrývá Meditační pustevna, kde můžete pozorovat nebo jen poslouchat les. Dalším turistickým lákadlem v Jiřicích je Hasičské muzeum. Díky zapálení místního rodáka Františka Vybírala zde můžete nahlédnout do historie práce hasičů až k přelomu 18. a 19. století a na několika stovkách exponátů poznat fungování sborů dobrovolných hasičů na našem území. Do Jiřic můžete kromě auta přijet i na kole – po páteřní Krumlovsko-Jevišovické cyklotrase, anebo dojít pěšky po turistické trase vedoucí romantickou krajinou Přírodního parku Jevišovka.

ROZKOŠ
Malá obec Rozkoš leží přibližně 5 km severně od Jevišovic. První písemná zmínka o obci pochází až z roku 1750. Pochlubit se může půvabnými historickými památkami typicky vesnického charakteru, jako je kaple se zvonicí, sloup Nejsvětější Trojice u návesní kaple anebo dřevěný kříž s korpusem a kohoutem v místní části Pajón. Zdejší krajinu ocení turista pěší i na kole – obcí prochází značená cyklotrasa propojující významné poutní místo Hluboké Mašůvky s přírodním parkem Jevišovka. Naopak ze severní strany Rozkoš lemuje hranice Přírodního parku Rokytná, táhnoucího se lesnatou krajinou hluboce zaříznutým údolím s romantickými skalními útvary podél meandrující říčky Rokytné.

STŘELICE
Nejstarší doložené osídlení zdejší oblasti pochází z 5. tisíciletí před n. l. Bylo tu nalezeno mnoho archeologických památek dopkládajících osídlení v mladší době kamenné – významné jsou především lokality Bukovina, Klobouček a Němčický dvůr. Zde byly odryty hroby se skrčenými postavami z doby zvoncových pohárů nebo řada ženských plastik tzv. střelického typu. Ve zdejších nálezech nechybí ani bronzová spona z doby halštatské, malovaná neolitická keramika anebo četné kamenné hlazené nástroje. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361. Název obce je pravděpodobně odvozen od zaměstnání zdejších obyvatel, kteří zde ve středověku vyráběli střely do kuší a luků. Při archeologickém výzkumu na nedaleké tvrzi ve Mstěnicích bylo nalezeno 68 hrotů šipek do samostřílů. V dnešních Střelicích, urbanisticky srostlých s Jevišovicemi, je k vidění např. půvabná zvonička, kaple Svaté rodiny a při vycházce podél zalesněného údolí Jevišovky ruiny tzv. Starého hradu – jedné z nejvýznamnějších pravěkých archeologických lokalit zdejšího kraje. Obcí také vede páteřní cyklotrasa spojující Jevišovicko s Moravskokrumlovskem navazující na přeshraniční Mlynářskou cyklostezku procházející Vysočinu, Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem.

VEVČICE
První písemná zmínka o obci pochází už z roku 1190 a Vevčice tak patří k jedněm z nejstarších obcí Znojemska. Rozkládá se po obou březích řeky Jevišovky, a tak je splav a most výrazným prvkem obce. A stejně tak i kaple Nanebevzetí Panny Marie na návsi. Tím hlavním pro turisty však nejsou památky, ale příroda – chráněná oblast Přírodního parku Jevišovka obklopuje Vevčice ze všech stran. Malebné lesy prochází několik turistických i cykloturistických tras, např. dálková cyklotrasa vedoucí z Jeseníků až do Znojma, páteřní Krumlovsko-Jevišovická trasa anebo přeshraniční Mlynářská stezka spojující Dolní Rakousko s Vysočinou.
Sídlo

DSO Jevišovicka
Jevišovice 56
67153 Jevišovice

Sociální sítě

Webové stránky

http://www.dsojevisovicka.cz/

Emailový kontakt

starosta@jevisovice.cz

Telefon

+420 515 231 225