_Jak se stát ČLENEM ZnojmoRegionu

Typ subjektu


-

Kategorie členství


-

Funkce


-

Členem od


-

Chcete se aktivně podílet na rozvoji cestovního ruchu v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí? Chcete být vidět na veletrzích či v médiích? Chcete, aby vaše služby nabízela všechna informační centra v regionu nebo potřebujete pro sebe a své zaměstnance zajistit kvalitní vzdělávání v oboru? Tak právě pro vás je určeno ČLENSTVÍ v destinační společností ZnojmoRegion.

ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností oficiálně zastupující turistickou oblast Znojemsko a Podyjí. Od roku 2017 zastřešuje cestovní ruch celého Znojemského okresu. Podporuje vzájemnou komunikaci a spolupráci svých členů, kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků propojujících atraktivní turistické cíle s kvalitními službami. Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje méně známé lokality a aktivity. Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro místní pracovníky v cestovním ruchu; je také informační nadstavbou turistických infocenter v regionu. Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací press-tripy a fam-tripy pro pozvané mediální zástupce, vydává vlastní informační a propagační materiály, komunikuje s veřejností, reprezentuje region na veletrzích a dalších akcích spojených s cestovním ruchem. Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu ČR při prezentaci národního turismu. Účastní se také projektů přeshraniční spolupráce. 

ČLENSTVÍ ve spolku ZnojmoRegion je možné ve dvou kategoriích: kategorie ROZVOJ je určena městům a obcím, zatímco kategorie MARKETING soukromým podnikatelům či neziskovým sdružením. Výše členských příspěvků kategorie ROZVOJ je různá s ohledem na počet obyvatel daného města či obce. Noví členové platí první rok svého členství i tzv. vstupní poplatek. Pokud přistupuje nový člen až v druhé polovině roku, snižuje se jeho členský příspěvek za tento rok na 50 %, ale vstupní poplatek zůstává ve výši 100 %. Poplatky se platí jednou ročně vždy podle aktuálně platné výše odsouhlasené Valnou hromadou (tedy všemi řádnými členy) ZnojmoRegionu. Aktuální přehled všech členských, vstupních i partnerských poplatků najdete ZDE.

Jak postupovat:

  1. Seznamte se se stručným PŘEDSTAVENÍM ZnojmoRegionu.
  2. Přečtěte si STANOVY spolku ZnojmoRegion a seznamte se se všemi náležitostmi členství.
  3. Seznamte se se s výší členských, vstupních a partnerských POPLATKŮ ZnojmoRegionu aktuálně platnou pro daný rok.
  4. Vyplňte PŘIHLÁŠKU KE ČLENSTVÍ se všemi svými aktuálními kontakty a odešlete ji na adresu sídla ZnojmoRegionu: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo (nejlépe doporučeně).
  5. Vyčkejte, až vás kontaktuje předseda představenstva ZnojmoRegionu, potvrdí vám doručení přihlášky a domluvíte si termín a výši platby vašeho členského a vstupního poplatku.
  6. Zašlete ZnojmoRegionu všechny potřebné informace o své provozovně či turistické službě a doplňte je aktuálními fotografiemi, a máte-li, i kvalitním videem.
  7. Připravte si své vlastní propagační materiály (ideálně v ČJ, AJ a NJ), které chcete prostřednictvím ZnojmoRegionu distribuovat na informačních centrech či veletrzích v ČR i v zahraničí.
     Pořádané akce

Sídlo

ZnojmoRegion, z.s. - sídlo
Obroková 1 /12
66902 Znojmo

Sociální sítě

Facebook

Webové stránky

http://www.znojmoregion.cz

Emailový kontakt

znojmoregion@muznojmo.cz

Telefon

+420 603 884 897