_ČLENSTVÍ ve ZnojmoRegionu

Typ subjektu


-

Kategorie členství


-

Funkce


-

Členem od


-

Chcete se aktivně podílet na rozvoji cestovního ruchu v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí? Chcete se zapojovat do turistických projektů a spolupracovat s dalšími subjekty v regionu? Chcete být vidět na veletrzích či v médiích? Chcete, aby vaše služby nabízela všechna informační centra v regionu a aby o vaší nabídce věděli cestovní kanceláře, kongresové agentury či filmaři? Potřebujete zajistit přísun aktuálních propagačních materiálů, ve kterých najdete i svou vlastní nabídku? Anebo potřebujete pro sebe a své zaměstnance zprostředkovat kvalitní vzdělávání v oboru cestovního ruchu? Pokud jste na většinu otázek odpověděli ANO, tak právě pro vás je určeno ČLENSTVÍ v destinační společností ZnojmoRegion.

ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností oficiálně zastupující turistickou oblast Znojemsko a Podyjí.
Od roku 2017 zastřešuje cestovní ruch celého Znojemského okresu. Podporuje vzájemnou komunikaci a spolupráci svých členů, kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků propojujících atraktivní turistické cíle s kvalitními službami.
Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje méně známé lokality a aktivity. Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro místní pracovníky v cestovním ruchu; je také informační nadstavbou turistických infocenter v regionu.
Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím; doporučuje vhodné lokace cestovním kancelářím a agenturám či filmovým společnostem; pořádá poznávací press-tripy a fam-tripy pro pozvané mediální zástupce, vydává vlastní informační a propagační materiály, komunikuje s veřejností, reprezentuje region na veletrzích a dalších akcích spojených s cestovním ruchem.
Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu ČR při prezentaci národního turismu. Účastní se také projektů přeshraniční spolupráce. 

ČLENSTVÍ ve spolku ZnojmoRegion je možné ve dvou kategoriích: kategorie ROZVOJ je určena městům a obcím, zatímco kategorie MARKETING soukromým podnikatelům či neziskovým sdružením. Výše členských příspěvků kategorie ROZVOJ je různá s ohledem na počet obyvatel daného města, obce či svazku obcí. Výše členských příspěvků kategorie MARKETING je závislá na tom, zda je daný subjekt plátcem DPH či nikoli. Noví členové platí první rok svého členství kromě členského i tzv. vstupní poplatek. Pokud přistupuje nový člen až v druhé polovině roku, snižuje se jeho členský příspěvek za tento rok na 50 %, ale vstupní poplatek zůstává ve výši 100 %. Poplatky se platí jednou ročně vždy podle aktuálně platné výše odsouhlasené Valnou hromadou (tedy všemi řádnými členy) ZnojmoRegionu. Aktuální přehled všech členských a vstupních poplatků najdete ZDE.

Jak postupovat:

 1. Seznamte se se stručným PŘEDSTAVENÍM ZnojmoRegionu a POSLÁNÍM ZnojmoRegionu.
 2. Přečtěte si STANOVY spolku ZnojmoRegion a seznamte se se všemi náležitostmi členství.
 3. Seznamte se s výší členských a vstupních POPLATKŮ ZnojmoRegionu aktuálně platnou pro daný rok.
 4. Vyplňte PŘIHLÁŠKU KE ČLENSTVÍ se všemi svými aktuálními kontakty a odešlete ji na adresu sídla ZnojmoRegionu: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo (nejlépe doporučeně).
 5. Vyčkejte, až Vás kontaktuje předseda představenstva ZnojmoRegionu, potvrdí Vám doručení přihlášky a domluvíte si osobní schůzku, na které se dojednají veškeré potřebné podrobnosti a náležitosti Vašeho členství.
 6. Vaši řádně vyplněnou přihlášku ke členství musí nejprve schválit Valná hromada ZnojmoRegiionu a až pak se oficiálně stanete členem spolku.
 7. Předseda Představenstva se s Vámi domluví na termínech a výši platby Vašeho členského a vstupního poplatku.
 8. Zašlete ZnojmoRegionu všechny potřebné informace o svých aktivitách, provozovně či turistické službě a doplňte je aktuálními fotografiemi, a máte-li, i kvalitním videem – vše bude využito pro Vaši prezentaci.
 9. Připravte si své vlastní propagační materiály (ideálně v ČJ, AJ a NJ), které chcete prostřednictvím ZnojmoRegionu distribuovat na informačních centrech či veletrzích v ČR a v zahraničí.
   Sídlo

ZnojmoRegion, z.s. - sídlo
Obroková 1 /12
66902 Znojmo

Sociální sítě

Facebook

Webové stránky

http://www.znojmoregion.cz

Emailový kontakt

predseda@znojmoregion.cz

Telefon

+420 603 884 897