Kultura bez hranic – TOP AKCE 2022 na Znojemsku i u rakouských sousedů

Autor článku


ZnojmoRegion

Téma


Přeshraniční spolupráce

Oblast


Znojemsko a Podyjí + Weinviertel

Více info


viz odkazy v textu

Jaro 2022 přináší novou přeshraniční spolupráci, při níž se představují TOP akce roku 2022 pořádané na jihomoravském Znojemsku a v severní oblasti Dolního Rakouska.

Období před hlavní turistickou sezónou 2022 zasvětila destinační společnost ZnojmoRegion realizaci svého prvního vlastního přeshraničního projektu, kterým představuje nejvýznačnější akce pořádané jak v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, tak v sousední rakouské oblasti Weinviertel.

ZnojmoRegion, zastřešující cestovní ruch oblasti Znojemsko a Podyjí, se v uplynulých 4 letech své existence už sice několika přeshraničních projektů účastnil, vždy šlo ale pouze o roli českého partnera přizvaného k aktivitám organizovaným a financovaným z rakouské strany. Nyní se role obrátila. Žadatelem a hlavním nositelem projektu zaměřeného na po-covidové oživení kultury na obou stranách hranice je právě ZnojmoRegion, z. s. A jako svého rakouského partnera si vybral Weinviertel Tourismus GmbH, velmi silného a významného spoluhráče s dlouholetou praxí v podpoře cestovního ruchu Dolního Rakouska. 

Jde přitom o spolupráci dvou sousedících vinařských regionů propojených staletou společnou historií i kulturou, kde byly vzájemné vazby a zaběhnutá společenská setkávání násilně přerušeny covidem a uzavřením hranic. Oživení kultury, znovunastolení vzájemné blízkosti a opětovná přátelská setkávání na kulturních akcích v českém i rakouském příhraničí jsou proto hlavním posláním tohoto projektu. A stejně tak i propojení a nastavení vzájemné komunikace mezi informačními centry z obou stran hranice. Právě ty jsou totiž prvotním a nejdůležitějším místem, kde veřejnost hledá aktuální informace a tipy na nejrůznější akce a aktivity.

Záměrem projektu bylo od samého počátku především jednotně informovat o významných kulturních, společenských i gastronomických a vinařských akcích obou sousedících oblastí a opětovně vzbudit aktivní zájem o dění na druhé straně hranice. Přínosem projektu proto bude jak propojení a navázání vzájemné komunikace samotných regionálních infocenter z české i rakouské strany hranice, tak lepší veřejná informovanost o kulturní nabídce „u sousedů“ či navýšení počtu návštěvníků uvedených kulturních akcí. 

Projekt je konkrétně zacílen na českou turistickou oblast Znojemsko a Podyjí (tzn. nejen město Znojmo a jeho nejbližší okolí, ale i Hrušovansko, Moravskokrumlovsko, Miroslavsko, Jevišovicko, Vranovsko, Bítovsko, Podyjí a jižní pohraničí) a severní oblast Weinviertel v Dolním Rakousku (tzn. od města Pulkau přes Retz, Laa an der Thaya, Hollabrunn až k městu Poysdorf a Hohenau a jejich okolí).
Cílovou skupinou je široká veřejnost se zájmem o kulturní dění a projekt se týká všech věkových skupin: od rodin s dětmi, přes páry a party, až po aktivní seniory.
 

Výstupy projektu:
1.    POZNÁVACÍ EXKURZE (17. 5. 2022)

Celodenní poznávací workshop seznamující pracovníky informačních center s TOP akcemi roku 2022 a místy, kde se vybrané akce konají. Uskutečnil se v úterý 17. 5. 2022 za účasti 30 zástupců českých i rakouských informačních center. Více informací o této poznávací exkurzi pro TIC najdete ZDE.
 
2.    TIŠTĚNÝ PŘEHLED TOP AKCÍ 2022
Skládací česko-německý leták představuje několik desítek kulturních, gastronomických či vinařských akcí, které se letos uskuteční na Znojemsku a v severní části Dolního Rakouska, a to od června až do prosince 2022. Nechybí ani informace o letošních novinkách anebo tipy na akce, které si můžete užít po celý rok. Tištěná verze je zdarma rozdávána v informačních centrech v obou příhraničních oblastech. Více informací o tomto přehledu TOP akcí 2022 najdete ZDE.
 
3.    ON-LINE PROPAGACE TOP AKCÍ 2022
Uvedené TOP akce roku 2022 mají od počátku června také svou on-line propagaci. Destinační společnost ZnojmoRegion uvádí na svém webu www.znojmoregion.cz v Kalendáři akcí jak výběr TOP akcí v rakouské oblasti Weinviertel: https://znojmoregion.cz/akce-detail/61/top-akce-rakousko-2022, tak přehled TOP akcí roku v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí (oproti tištěnému letáku je zde navíc rozšířená verze přehledu): https://znojmoregion.cz/akce-detail/60/top-akce-2022
V on-line podobě však najdou zájemci i samotný skládací leták – jako tiskové pdf s možností stažení, prolistování i vytištění je k dispozici jak na webových stránkách ZnojmoRegionu (www.znojmoregion.cz), tak na webu rakouského partnera Weinviertel Tourismus (www.weinviertel.at). 
 

Financování projektu: 
Uvedený projekt je většinově financován z dotace přidělené v rámci Fondu malých projektů z programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Ten je určen na projekty menšího rozsahu lokálního a regionálního významu do max. výše 20.000 €. Žadatel ucházející se o dotaci se však zavazuje k tomu, že celý projekt nejprve předfinancuje z vlastního rozpočtu. A až následně, po vyúčtování a vyhodnocení realizace, je mu z evropských finančních prostředků zpětně vyplaceno až 85 % uznatelných nákladů. Více informací o tomto dotačním programu naleznete ZDE. 
 

Už v přípravné fázi tohoto projektu se však ukázala potřeba vzájemného propojení a navázání komunikace mezi informačními centry z obou stran hranice. Už 22. 3. 2022 se tak z iniciativy Weinviertel Tourismus uskutečnila celodenní poznávací exkurze pro pracovníky TIC zaměřená na osobní seznámení s nabídkou vinařských měst Poysdorf a Retz. Zájem ze strany infocenter na Znojemsku byl opravdu velký, a tak se akce nakonec zúčastnilo celkem 18 zástupců z 12 regionálních institucí. Profesionálně připravený a velmi inspirativní celodenní program zahrnoval jak vinařské, tak kulturní a historické cíle. Nechyběla např. jízda traktorem ve vinohradu a sklepních uličkách Poysdorfu anebo návštěva známého větrného mlýna a podzemního městského sklepení v Retzu. Více informací o této akci naleznete ZDE. 

Galerie



Sdílejte článek a podělte se s ostatními