Turistická karta a Velká cena ZnojmoRegionu 2020 - pravidla

Autor článku


ZnojmoRegion

Téma


Soutěže a akce

Oblast


Znojemsko a Podyjí

Více info


viz odkazy v textu

Zde najdete kompletní pravidla a princip fungování odměn v Turistické kartě ZnojmoRegionu 2020 i podrobné informace o Velké ceně ZnojmoRegionu s možností vyhrát dovolenou na Znojemsku 2021.

Představujeme projekt destinační společnosti ZnojmoRegion, z. s., na podporu cestovního ruchu v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí během hlavní turistické sezóny 2020. Cílem je motivovat návštěvníka regionu i místní obyvatele k návštěvě různých turistických cílů a čerpání různých turistických služeb, a to i těch méně známých a málo propagovaných. Karta bude současně – díky dotazníku, který je její nedílnou součástí – destinačnímu managementu sloužit jako informační zdroj o návštěvnosti regionu a turistických prioritách. 

VYDAVATEL A PROVOZOVATEL 
Vydavatelem Turistické karty ZnojmoRegionu 2020, provozovatelem akce i vyhlašovatelem výherní Velké ceny ZnojmoRegionu 2020 je destinační společnost ZnojmoRegion, z. s. (více o činnostech a poslání ZnojmoRegionu ZDE)

PLATNOST KARTY 
1. července – 30. září 2020 

NÁKLAD 
Turistická karta ZnojmoRegionu 2020 je vydána v celkovém nákladu 10.000 ks. V případě většího zájmu v průběhu uvedeného období platnosti karty bude destinační společností ZnojmoRegion, z. s., operativně realizován dotisk v potřebném množství. 

DISTRIBUCE 
Turistická karta ZnojmoRegionu 2020 je v období od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020 (nebo do rozdání všech zásob) dostupná na všech regionálních informačních centrech v oblasti Znojemsko a Podyjí (tzn. Znojemský okres), významných památkových objektech a také u všech zapojených subjektů, členů a partnerů ZnojmoRegionu. Je distribuována zdarma všem turistům a návštěvníkům regionu i místním zájemcům bez jakéhokoliv omezení či nutnosti evidence vydávání karet. 
Seznam regionálních informačních center ZDE. 
Seznam členů a partnerů ZnojmoRegionu ZDE. 
Seznam všech odměn a subjektů zapojených do Turistické karty ZnojmoRegionu 2020 ZDE.

RAZÍTKOVÁNÍ KARTY 
Za návštěvu kteréhokoli z 26 cílů nebo za nákup produktů a služeb uvedených v Turistické kartě ZnojmoRegionu 2020 v průběhu období platnosti karty získá návštěvník otisk razítka do své karty. Jde o unikátní razítko ZnojmoRegionu, které se otiskuje 1x do políčka vyhrazeného pro dané navštívené místo označené konkrétním číslem 1–26 (číslo políčka v Turistické kartě ZnojmoRegionu 2020 se musí shodovat s číslem na otištěném razítku). 

NÁROK NA ODMĚNU 
Má-li návštěvník ve své Turistické kartě ZnojmoRegionu 2020 už nasbíraná 3 různá razítka z jakýchkoli dalších míst uvedených v kartě, má při návštěvě 4. místa v pořadí nárok na uvedenou odměnu (dárek, sleva, bonus aj.). Každý zapojený subjekt přitom poskytuje jinou odměnu podle svých vlastních možností, která je vždy v kartě přesně specifikována. Některé subjekty mají odlišnou dobu, kdy je možné danou odměnu získat – tato doba platnosti nabídky je také vždy v kartě konkrétně uvedena, a to vždy u každého zapojeného subjektu zvlášť.

VYDÁVÁNÍ ODMĚNY 
Odměnu vydá vybraný subjekt návštěvníkovi pouze výměnou za jeho orazítkovanou Turistickou kartu ZnojmoRegionu 2020 při splnění pravidla 3+1, tedy za 3 různá razítka už otištěná v kartě + 1 odměna při návštěvě 4. místa v pořadí. Tuto již třikrát orazítkovanou kartu návštěvníka označí daný subjekt ještě také svým razítkem s přiděleným číslem a pečlivě uschová jako doklad o počtu jím vydaných odměn. 

Chce-li návštěvník soutěžit dál, dostane od stejného subjektu hned novou prázdnou Turistickou kartu ZnojmoRegionu 2020. Může tak jím preferovanou odměnu čerpat i opakovaně, opět za splnění podmínky 3+1. 

Pokud z kapacitních, technických či provozních důvodů nemůže zapojený subjekt vydat svou přislíbenou odměnu uvedenou v Turistické kartě ZnojmoRegionu 2020, může ji nahradit obdobnou odměnou s totožnou či srovnatelnou hodnotou. 

Veškeré odměny a výhry spojené s alkoholickými nápoji mohou být vydány pouze osobám starším 18 let. 

VELKÁ CENA ZnojmoRegionu 
Chce-li být držitel Turistické karty ZnojmoRegionu 2020 navíc zařazen do slosování o Velkou cenu ZnojmoRegionu – dovolenou na Znojemsku 2021, musí vyplnit ještě před odevzdáním své orazítkované karty závěrečný mini-dotazník a uvést v něm čitelně svůj e-mail. 
Velká cena ZnojmoRegionu zahrnuje 2 výhry, a to Rodinnou dovolenou pro 4 osoby (resp. 2 dospělé osoby + 2 děti) s ubytováním a zážitky vhodnými pro rodiny s dětmi, a pak Dovolenou s přívlastkem pro 2 dospělé osoby s ubytováním a zážitky spojenými s pivem a vínem. Uvedené ceny pak mohou výherci čerpat kdykoliv až do 31. 12. 2021. 
Podrobný přehled výher ve Velké ceně ZnojmoRegionu ZDE.

LOSOVÁNÍ VELKÉ CENY ZnojmoRegionu
Vylosování 2 výherců Velké ceny ZnojmoRegionu proběhne za účasti nezávislé komise složené z členů Představenstva destinační společnosti ZnojmoRegion, z. s., a to ve Znojmě v rámci programu slavnostního zahájení Znojemského Adventu (29. 11. 2020). 

!!!AKTUALIZACE: Vzhledem k aktuálně platným vládním opatřením v době korona-epidemie se bohužel veřejné zahájení Znojemského Adventu ruší. Z tohoto důvodu bude vylosování 2 výherců Velké ceny ZnojmoRegionu uskutečněno v náhradním termínu: pondělí 30. 11. 2020, v kanceláři destinační společnosti ZnojmoRegion. Děkujeme za pochopení...

Vylosovaní výherci pak budou kontaktováni mailem – nebude-li jejich uvedený mail čitelný či kompletní, bude bezodkladně vylosován náhradník. Neodpoví-li kontaktovaný výherce nejpozději do 30 dnů od odeslání mailu (ani po zaurgování), bude vylosován náhradník na nejbližším jednání Představenstva ZnojmoRegionu. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Vyplněním mini-dotazníku uděluje držitel karty svůj souhlas se zpracováním svého mailového kontaktu a jím uvedených informací o své návštěvě regionu pouze pro marketingové účely destinační společnosti ZnojmoRegion, z. s. Všechny subjekty zapojené do projektu Turistické karty ZnojmoRegionu 2020 se písemně zavazují dodržovat pravidla GDPR a nakládat se svěřenými dotazníky tak, aby nedošlo k jakémukoli zneužití uvedených údajů pro osobní či komerční účely neoprávněných subjektů. 

VYHODNOCENÍ 
Všechny orazítkované karty vybrané od návštěvníků za vydané odměny i zapůjčené razítko si ZnojmoRegion osobně vyzvedne od všech zapojených subjektů po 1. 10. 2020. Následně provede (ve spolupráci se Soukromou vysokou školou ekonomickou ve Znojmě – více informací o SVŠE Znojmo ZDE) vyhodnocení dotazníku i celkové úspěšnosti akce. Výsledky průzkumu turistické návštěvnosti vzešlé z vyhodnocení projektu budou využity ke zlepšení turistické nabídky a marketingové komunikace regionu v dalších obdobích. 

DALŠÍ USTANOVENÍ 
Pro získání odměn uvedených v Turistické kartě ZnojmoRegionu 2020 a zařazení do slosování o Velkou cenu ZnojmoRegionu je nutné vždy předložit originál Turistické karty ZnojmoRegionu 2020.
Uvedené odměny nelze směnit za finanční obnos.

INFORMACE 
Bližší informace o nabídce, službách, provozu, kontaktech a otevíracích dobách jednotlivých zapojených subjektů získá zájemce na webových stránkách daných subjektů uvedených přímo v Turistické kartě ZnojmoRegionu 2020 nebo na webových stránkách ZnojmoRegionu www.znojmoregion.cz
Informace o projektu samotném, organizaci a distribuci, poskytne tajemník destinační společnosti ZnojmoRegion, z. s., na tel. č. 604 206 438 či e-mailu tajemnik@znojmoregion.cz
Všechny aktuální informace o projektu jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ZnojmoRegionu www.znojmoregion.cz/aktuality
 

GalerieSdílejte článek a podělte se s ostatními