CORONA - Opatření pro členy ZnojmoRegionu

Autor článku


ZnojmoRegion

Téma


Cestovní ruch v době coronaviru

Oblast


Znojemsko a Podyjí

Více info


kancelář ZnojmoRegionu

OPATŘENÍ 2020 na zmírnění dopadů vládních restrikcí během pandemie COVID-19 pro členy destinační společnosti ZnojmoRegion, z. s.

1. ÚPRAVA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZR
Rozložení členských příspěvků 2020 a odklad termínu splatnosti pro všechny řádné členy ZnojmoRegionu:

2. REALIZACE VLASTNÍCH PROJEKTŮ ZR
S ohledem na závazky vyplývající ze získané finanční dotace JMK je třeba do 30. 6. 2020 zrealizovat a vyúčtovat původně plánované projekty ZR. Jejich realizace těsně před zahájením hlavní turistické sezóny by mohla být velmi vítaným přínosem pro „resuscitaci“ cestovního ruchu v regionu po uvolnění vládních restrikcí. Ovšem vše je závislé na aktuální situaci... Kancelář ZR proto i nadále pokračuje s přípravou těchto projektů v uvedeném pořadí priority:

3. ON-LINE PROPAGACE ZR
Marketingová propagace se zaměří na on-line představování turistických atraktivit regionu i služeb cestovního ruchu poskytovaných on-line. Plánovány jsou 3 kampaně na období duben-květen (podle situace):

4. SPOLUPRÁCE NA DALŠÍCH KAMPANÍCH
Je domluvená rozsáhlejší spolupráce s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava (dále jen „CCRJM“) na propagaci Jižní Moravy, která běží v on-line podobě už nyní a další bude spuštěna ihned po uvolnění vládních restrikcí. Zahrnuje jak tipy na výlety, tak tematické články, inzerci v médiích, off-line i on-line kampaně, spolupráci s touroperátory aj. Některé z kampaní CCRJM budou provázány také na CzechTourism.
Dále je domluvená spolupráce s Nadací Partnerství na propagaci cykloturistiky na Moravských vinařských stezkách, hned jak bude možné sednout na kola a vyjet. Současně Partnerství spustí česko-rakouský projekt spojený s letošním výročím 20 let existence stezek, který je podpořený z přeshraniční dotace.
 

5. ZRUŠENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ZR
Pravidelné jarní workshopy ZR pro pracovníky v cestovním ruchu a TIC se z provozně-ekonomických důvodů ruší. Předpokládá se konání alespoň podzimních workshopů, obvykle pořádaných v období říjen-prosinec. O jejich tématech i konkrétních termínech Vás budeme informovat později.
 

6. VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO CENTRA ZR
Ve spolupráci s městem Znojmem bude ZR poskytnut nový prostor pro kancelář, archiv i jednání destinační společnosti na ulici Obroková ve Znojmě, hned vedle TIC Znojmo. Jde o atraktivní, turisticky navštěvovanou lokalitu v historickém centru, která bude sloužit i jako reprezentativní místo pro menší jednání členů ZR (cca do 10 osob), jednání Představenstva ZR či pro konání vzdělávacích akcí ZR
Nové sídlo bude městem Znojmem poskytnuto destinační společnosti bezplatně na 5 let, pouze s povinností ZR hradit energie a úklid. Rovněž vybavení nábytkem zajistí na své náklady město Znojmo. Předpokládaný termín stěhování kanceláře ZR je cca duben/květen 2020 (podle aktuální situace).
 

Tato opatření byla odsouhlasena Představenstvem spolku ZnojmoRegion, z. s., dne 6. 4. 2020.
Ve Znojmě dne 7. 4. 2020

Ing. Eva Nekulová
předseda Představenstva
 Sdílejte článek a podělte se s ostatními