Virtuální prohlídky TOP cílů Znojemska a Podyjí

Autor článku


ZnojmoRegion

Téma


Cestovní ruch v době coronaviru

Oblast


Znojemsko a Podyjí

Více info


viz odkazy v textu

Pojďte nahlédnout do památek a zajímavých turistických cílů, které jsou v době pandemie coronaviru veřejnosti uzavřené.

Přinášíme Vám přehled virtuálních prohlídek a detailních 3D modelů z turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, které jsou v současné době k dispozici on-line a zdarma. Kochejte se – stojí to za to!

 

HRAD BÍTOV 
Jeden z nejstarších a nejromantičtějších hradů České republiky vybudovaný na skalnatém ostrohu obtékaném řekou Želetavkou nedaleko soutoku s Dyjí se od roku 1935 zrcadlí ve vodách Vranovské přehrady. Hrad byl založen v 11. století na místě původního slovanského sídliště a velkomoravského hradiště, a to jako první z řetězce hradů, které měly chránit jižní hranici přemyslovského státu. Je pravděpodobně nejstarším hradem celého moravsko-rakouského Podyjí. Dnes tu stojí za vidění především hradní palác s romantickými novogotickými interiéry, vzácná zbrojnice, bohaté zoologické sbírky, ale i expozice hradního pivovaru nebo hradní kaple. Raritou je zdejší sbírka 49 vycpaných psů – největší svého druhu na světě. Prohlédnout si interiéry i exteriéry hradu Bítov můžete nyní přímo ze svého domova – díky těmto virtuálním prohlídkám: 
www.hrad-bitov.pamatky3d.cz 

Netradiční prohlídku hradu Bítov nabízí i Minutová historie – seriál neotřelých videí představující ve zkratce jednotlivé objekty ve správě Národního památkového ústavu. 
Minutová historie – Hrad Bítov 


JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ 
Znojemské muzeum spravuje ve Znojmě a jeho okolí 6 samostatných objektů a jeho sbírky jsou bohaté a cenné. Prohlédnout si některé z nich můžete přímo ze svého domova – stačí se podívat na muzejní kanál na Youtube. Najdete tu výstavy i stálé expozice, a to včetně nově zrekonstruovaného zadního traktu Minoritského kláštera, kde vzniklo lapidárium dochovaných kamenných prvků. Také například zjistíte, že slavná pravěká Venuše nebyla jen Věstonická, ale řada dalších byla nalezena právě na Znojemsku. 
Muzejní kanál na Youtube  


MIROSLAVSKÝ ZÁMEK 
Podle pověsti byl miroslavský zámek vybudován dcerou českého vévody, kněžnou Miroslavou, už v 10. století původně jako vodní tvrz na malé skále uprostřed bažin. Zřejmě šlo o typ kamenné obytné věže vybudované v románském stylu, která byla postupem času přebudována v pevný gotický hrad chráněný vodním příkopem. Dnešní podobu získal zámek už v 1. polovině 16. století a pozdější barokní úpravy ji už moc nezměnily. Velmi cenná a zajímavá je dochovaná sklípková klenba bývalé soudní síně, kde panská feudální spravedlnost vynášela své rozsudky až do roku 1851. Po roce 1945 byl zámek zestátněn a využíván až do 90. let minulého století např. jako učňovský internát. Nyní je v majetku města, které jej nechalo v letech 2014-2015 částečně zrekonstruovat a zpřístupnit veřejnosti
Zámek je celoročním dějištěm řady kulturních a společenských akcí i výstav, mimo jiné hostí největší sbírku velkoformátových puzzle s motivy Slovanské epopeje Alfonse Muchy, která je dokonce zapsána v Knize rekordů. Lákavé jsou zejména večerní romantické prohlídky anebo Strašidelná stezka určená rodinám s dětmi. Bývalý vodní příkop je dnes krásným parkem se stoletými stromy a příjemným odpočinkovým místem. Na webových stránkách Miroslavského zámku najdete jak videopozvánky do expozic, tak virtuální prohlídky. 
www.miroslavskyzamek.cz 


ZÁMEK UHERČICE 
Půvabný zámek se nachází asi 40 km západně od Znojma nedaleko hraničního přechodu Vratěnín–Drosendorf. Jde o jeden z největších zámeckých komplexů u nás, který však byl v 2. polovině 20. století zdevastován působením Československých státních statků, Tábora nucené práce a útvaru Pohraniční stráže. Díky různým stavebním a uměleckým epochám, které jsou do historie Uherčic vepsány dodnes, bývá zámek označován za „učebnici slohů". Bohatá umělecká výzdoba interiérů se přes částečné narušení zachovala ve velmi autentické podobě a je od roku 1996 postupně rekonstruována. Spolu s přilehlými zahradami a parky tvoří významný krajinotvorný soubor. 
V současnosti zde probíhá záchranný projekt „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“, zaměřený na vzorovou památkovou obnovu nejhodnotnějších a zároveň nejohroženější částí zámeckého areálu i jeho prezentaci. Od září 2019 až do roku 2022 proto bude návštěvníkům uzavřené celé severní křídlo zámku včetně majestátního Banketního sálu i salla terreny s vyhlídkou. V plánu je také oprava kašny v rozáriu nebo obnova romantické rozhledny z roku 1802 v parku, která je pravděpodobně nejstarší stavbou tohoto druhu v České republice. 
Prohlídka interiérů uherčického zámku je však možná virtuálně – nahlédněte do zámecké kaple, kuřáckého salónku nebo Donátovy ložnice tak, jak je zachytila kamera ještě před zahájením rekonstrukce... 
www.zamek-uhercice.pamatky3d.cz 


ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ 
Klenot evropského baroka vypínající se na strmé skále nad řekou Dyjí vznikl přestavbou zeměpanského hradu připomínaného poprvé už roku 1100. Současnou podobu mu vtiskl po ničivém požáru roku 1665 rod Althannů, který jej nechal přestavět podle projektu významného evropského architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu na honosný barokní zámek. Neoddělitelnou součástí je i romantický lesopark vybudovaný v 18. století v jeho okolí. Jedinečnou siluetu zámku tvoří kaple Nejsvětější Trojice a zejména impozantní Sál předků – jedna z největších světských barokních prostor vůbec. Navštívit ho teď můžete alespoň virtuálně: 
www.zamek-vranov.pamatky3d.cz 

Netradiční prohlídka této barokní perly nad Dyjí se nabízí i v Minutové historii – seriálu neotřelých videí představující ve zkratce jednotlivé objekty ve správě Národního památkového ústavu. 
Minutová historie – Zámek Vranov nad Dyjí


ZNOJMO 
Královské město Znojmo, historické centrum jihozápadní Moravy, sídelní město moravských Přemyslovců a dnes druhé největší město Jihomoravského kraje, vystavuje své krásy na odiv i ve virtuální podobě. V podobě 3D panoramatických prohlídek můžete navštívit například Znojemské podzemí (klasickou i adrenalinovou trasu), prohlédnout si Radniční věž nebo středověké hradební opevnění, románskou rotundu sv. Kateřiny, Expozici pivovarnictví, Městské divadlo či Městskou plovárnu Znojmo-Louka a sousední barokní Loucký klášter. V nabídce je i královská vyhlídka z areálu bývalého znojemského hradu. 
http://znojmo.pano3d.eu 

Majestátní budovu Louckého kláštera na jižním předměstí Znojma, kterou dnes využívá známá vinařská společnost Znovín Znojmo, pak můžete virtuálně prozkoumat samostatně. Kromě panoramatických pohledů na exteriér rozlehlého klášterního komplexu, můžete nahlédnout do zdejšího vinařského a bednářského muzea, štukových sálů, Velké a Malé galerie nebo do infocentra a vinařských sklepních chodeb. 
http://louckyklaster.pano3d.eu 

Detailní 3D prohlídku vybraných památek města Znojma a jeho okolí nabízí také česko-rakouský projekt COL – Centre for Restoration of Common Cultural Heritage. Zpracované jsou modely jak velkých budov, např. areál bývalého znojemského hradu s rotundou sv. Kateřiny, Loucký klášter (i s archeologickými nálezy) a kostel sv. Wolfganga ve Hnanicích, tak samostatné památkové objekty typu Mariánský morový sloup a svatováclavská kašna ve Znojmě či kaple v Havraníkách, anebo drobné architektonické prvky, jako je renesanční erb města na znojemské radnici či erbovní lví sousoší z areálu znojemského hradu. 
https://sketchfab.com/COL-project 


Virtuální databáze 
A kdo chce virtuálními prohlídkami trávit času více, tomu doporučujeme webovou stránku VirtualTravel, která se na ně specializuje. Nabízí desítky míst z Jihomoravského kraje a stovky z celého světa. Z turistické oblasti Znojemsko a Podyjí je tu zastoupen např. Bítov, Chvalovice, Hnanice, Jevišovice, Moravský Krumlov, Národní park Podyjí, Slup, Vranov nad Dyjí či Znojmo. 
www.virtualtravel.cz/jihomoravsky-kraj 


Chtěli byste se o zajímavých turistických cílech Znojemska a Podyjí dozvědět něco víc? Nechcete čekat až přejde pandemie coronaviru? Tak neváhejte a navštivte náš aktuální přehled Zábava a poučení ON-LINE pro malé i velkéSdílejte článek a podělte se s ostatními