Turistická NÁVŠTĚVNOST Znojemska a Podyjí

Autor článku


ZnojmoRegion

Téma


Statistiky návštěvnosti

Subjekt


ZnojmoRegion

Více info


viz odkazy v textu

ZnojmoRegion pravidelně sleduje návštěvnost turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. Zde se můžete dozvědět víc a sami si vyhledat potřebné údaje.

Turistická statistická data už dávno nevypovídají jen o počtu ubytovaných turistů a délce jejich přenocování. A také už dávno nejsou zdrojem jen údaje Českého statistického úřadu. Díky České centrále cestovního ruchu – agentuře CzechTourism, jsou turistická data velmi přehledně zpracována a prezentována na portálu www.tourdata.cz.

Už počátkem roku 2017 zde CzechTourism spustil svůj Marketingový informační systém (MIS). Jde o speciální platformu zpřístupňující výsledky jeho vlastních výzkumů společně s dalšími daty od ČSÚ, ministerstev a řady dalších institucí. Systém je veřejně přístupný a čerpají z něj informace nejen odborníci z oboru cestovního ruchu, ale i studenti nebo zástupci měst a obcí. Je průběžně doplňován a aktualizován.

A co všechno se zde dá vyčíst? Např. kompletní struktura návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních včetně vývojových srovnání a možnosti vzájemného porovnávání, zvlášť informace o domácím a příjezdovém cestovním ruchu s rozložením návštěvnosti podle zdrojových zemí, oblíbenost jednotlivých turistických cílů i jejich grafické znázornění v mapách jednotlivých územních částí, a spousta dalšího. K dispozici jsou také regionální reporty podle krajů nebo turistických oblastí. 
https://tourdata.cz/temata/analyzy/hromadna-ubytovaci-zarizeni/
https://tourdata.cz/temata/analyzy/navstevnost-turistickych-cilu/

Zajímavé informace nabízí také Tracking domácího a příjezdového cestovního ruchu založený na dotazníkovém výzkumu náhodně vybraných návštěvníků více než 80 významných turistických cílů v ČR. Celkem bylo touto cestou do konce roku 2018 dotázáno 28 tisíc návštěvníků. Z toho jednu třetinu tvoří domácí návštěvníci a dvě třetiny zahraniční.
https://tourdata.cz/analyzy/tracking-domaciho-a-prijezdoveho-cestovniho-ruchu/

Velmi přehlednou formou jsou zde zpřístupněny i informace od Ministerstva financí o vybraných ubytovacích a lázeňsko-rekreačních poplatcích za rok 2018. 
https://tourdata.cz/analyzy/vyber-mistnich-poplatku/

Takto přehledně a komplexně prezentovaná data využívá i destinační společnost ZnojmoRegion k průběžnému sledování a vyhodnocování návštěvnosti turistické oblasti Znojemsko a Podyjí.

Samostatná zdrojová data Českého statistického úřadu o statistice návštěvnosti na území České republiky jsou k dispozici také na https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruchSdílejte článek a podělte se s ostatními