100 milionů pro obce v národním parku

18.10.2019

Na podporu a rozvoj obcí v národních parcích je nově k dispozici 100 milionů korun. Ministerstvo životního prostředí v polovině října 2019 uvolnilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR další finance. 

Dotace jsou určeny např. na zlepšení infrastruktury, revitalizaci veřejných prostor, sanaci padajících skalních masivů, snížení světelného znečištění anebo zlepšení veřejného povědomí o ochraně životního prostředí. Příspěvek mohou čerpat obce, správy národních parků či neziskové organizace i na zpracování rozvojových dokumentů a studií životního prostředí nebo na modernizaci turistických informačních center. Také budou podporovány vzdělávací a informační projekty zaměřené na ekologickou výchovu a osvětu. 

Stejně tak může dotační titul posloužit jako doplňkové financování projektů z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí, jako jsou např. čištění odpadních vod, zajištění pitné vody, odpadové hospodářství či energetické úspory u veřejných budov.

Dotace bude poskytována až do výše 85 % uznatelných nákladů na projekt, a to od 50 tisíc až do 5 milionů korun.

Příjem žádostí začíná v pondělí 18. listopadu 2019 a končí 31. března 2020 nebo do vyčerpání celkové částky.

Více informací na www.nppodyji.cz