Zříceniny

Druh:


Památky a historie

Přístupnost:


přístupné veřejnosti

Vhodné pro:


děti, mládež, dospělí, senioři

Více informací:


viz webové portály v textu

Seznamte se s kdysi majestátnými hrady či tvrzemi, které se v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí do dnešních dnů dochovaly jen jako zříceniny a malebné rozvaliny. Bývalé mohutné pevností střežící hranice panství nebo prastaré obchodní stezky lákají k výletu nejen romantické duše...

CORNŠTEJN, Bítov
Hrad byl postaven na skalnaté šíji dvojitého meandru řeky Dyje nedaleko hradu Bítova ve 20. letech 14. století příslušníky rodu Bítovských z Lichtenburka. Zbytky zdí a palácové sklepy z té doby se dochovaly dodnes. Největší slávu zažil hrad v 15. století, kdy dokázal rok vzdorovat obléhání Jiřího z Poděbrad. Po pobělohorské konfiskaci připadl Krajířům z Krajku, ale na konci 16. století byl opuštěn. 
Dnes je pobočkou Jihomoravského muzea ve Znojmě, které zde každoročně v letní sezóně pořádá šermířské akce a programy na oživení hradní zříceniny. Návštěvníkům se odsuď nabízejí nejen úchvatné výhledy do okolní rekreační oblasti Vranovské přehrady, ale i expozice mučírny a šenku hradní posádky ve sklepeních bývalého hradního paláce.
Vstup je zpoplatněn.
www.muzeumznojmo.cz

NOVÝ HRÁDEK u Lukova 
Původní lovecký hrad založil ve 14. století moravský markrabě Jan Jindřich. Druhý hrad zde vznikl z původního předsunutého opevnění v 15. století. Po dobytí Švédy v roce 1645 začal pustnout a postupně srůstat s okolní divokou přírodou. Díky umístění v přísně střežené hraniční zóně za dob komunistického Československa se zde jakoby zastavil čas – příroda převzala vládu a zahalila zříceninu do nádherného zeleného hávu. Dnes je součástí Národního parku Podyjí. 
Ve zřícenině jsou možné prohlídky s průvodcem zaměřené jak na historii památky, tak na zdejší rozmanitou faunu a flóru Národního parku Podyjí. Z nejvyšší vyhlídkové terasy se naskýtá nádherný výhled na řeku Dyji meandrující tak, že vidíte současně 4 řeky, které krajinu dělí jako puzzle na části střídavě patřící k České republice a k Rakousku.
Vstup je zpoplatněn.
www.hrad-novyhradek.cz

 

VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ ZŘÍCENINY

BUKOVINA, Hostim
Nevýrazná hradní zřícenina stojí v místě, kde v 1. polovině 14. století stával nad potokem Nedveka kamenný hrad. Zanikl však pravděpodobně už za válek Jiřího z Poděbrad s uherským králem Matyášem Korvínem, protože k roku 1481 už je uváděn jako pustý. Zachovaly se pouze nepatrné zbytky zdiva, kulaté věže a hradebního opevnění.

FREJŠTEJN, Podhradí nad Dyjí
Hrad byl zřejmě založen už v polovině 13. století, ale z jeho historie toho není mnoho známo. Po smrti Přemysla Otakara II. se stal doupětem lapků. Už na konci 15. století je uváděn jako pustý, ikdyž v 16. století zde probíhala pevnostní přestavba, ze které se do dnešních dnů dochovala věž se střílnami. Z poměrně malého hradu se také dochovala část severní zdi a hradeb, zbytky paláce, vrat a kaple. Natáčela se zde pohádka Císař a tambor.

Rotunda HENRICHSRUHE, Chvalatice
Zřícenina malé kruhové stavby, která původně sloužila v 19. století bítovským pánům jako lovecký zámeček a odpočinkové místo při lovu zvěře v okolních lesích.

Pustý hrad JEVIŠOVICE, Střelice
Tzv. Pustý (nebo Starý) hrad byl vybudován na vrcholu příkrého ostrohu nad řekou Jevišovkou ve 13. století pánem Bočkem z Jevišovic. Stojí v místě, kde mělo osídlení již velmi dlouhou historii – archeologické nálezy jej dokládají už v eneolitu a daly dokonce název „Jevišovické kultuře“. Někteří členové rodu však ve zdejším regionu působili jako lapkové a dva z nich byli za to dokonce popraveni. Radikální postavení rodu v husitském hnutí se stalo hradu osudným – roku 1421 byl dobyt a zničen. Roku 1448 je hrad uváděn už jako pustý. Panské sídlo ale později vyrostlo na druhém břehu Jevišovky a nese pojmenování „Starý zámek“ (dnes ve správě Moravského zemského muzea). Ze Starého hradu se do dnešních dnů dochovaly jen nepatrné zbytky základového zdiva a obranné valy.

LAPIKUS, Plaveč
Romantická zřícenina stojí na skalnatém ostrohu nad údolím Plenkovického potoka. Hrad vznikl pravděpodobně ve 2. polovině 14. století, ale v roce 1508 se uvádí už jako pustý. Nejvíce se na jeho osudu podepsaly války mezi Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem. Dnes zde spatříte už jen zbytky zdiva paláce, brány a ohradní zdi. 

ŠENKENBERK (ŠIMBERK, ŠIMPERK), Šumná
Gotický hrad byl založen někdy na počátku 13. století a první zmínka o něm je v listině krále Jana Lucemburského z roku 1325. Zanikl však zřejmě už během česko-uherských válek, protože v roce 1516 je zmiňován jako pustý. Zachovaly se z něj už pouze zbytky obvodových zdí a hradebních valů. Najdete jej v hlubokých lesích nad rybníkem jménem Vlkov (nebo též Šimperák). Kdysi pod ním stávala ves Šenkenberk.

Torzo rozhledny UHERČICE
Drobná stavba bývalé rozhledny zdobila zámecký park v Uherčicích už od roku 1801. Tím předběhla obdobné romantizující stavbičky vznikající v okolí šlechtických sídel v polovině 19. století. Jedná se tak o nejstarší dochovanou rozhlednu na území České republiky – bohužel dochovanou jen jako torzo bez schodiště. Přístupná je pouze na vlastní nebezpečí. 

ŽEROTICE
První zmínka o vsi s patrovým hrádkem pochází z roku 1259. Tvrz sama je výslovně uváděna až roku 1358, kdy ji Adam ze Žerotic prodal Benešovi z Weitmile. Ten ji pak rozšířil natolik, že je nadále v pramenech uváděna jako hrad. Díky přestavbě z roku 1512 byla stavba označována dokonce i jako zámek a v renesančních úpravách objektu se pokračovalo i později v 16. století. V roce 1643 jej dobyli a vypálili Švédové. Další majitelé provedli jen drobné barokní úpravy, avšak s jejich přenesením rodového sídla na nedaleký zámek Želetice, upadá hrad významově i architektonicky. Roku 1938 se začalo s bouráním části hradu a materiál byl použit na stavbu silnice do Želetic. Do současné doby se z hradu zachovala renesančně sklenutá místnost, obvodové zdivo paláce, opěrné pilíře hradeb, zbytek hranolové věže a obezděný příkop. Poslední majitel zříceninu zakoupil roku 1998 a provádí postupnou rekonstrukci.